Sanayide Dijital Teknolojiler

Bu yıl creatiny sanayide dijital teknolojiler takımı olarak yerli ve milli mühendislik anlamında küresel pazara uyum sağlayabilen teknolojiler ortaya çıkarmakta kararlıyız. Multidisipliner bir çalışma ortamı içinde, mekanik, donanım ve yazılım anlamında bilgili ve hızlı gelişim gösteren ekibimiz, hedeflediği yarışmalarda yüksek sonuçlar almak için elinden geleni yapmak üzere çalışmalarına gün geçtikçe devam etmektedir. Günümüz dünyası içinde sanayileşmenin artık tek başına yeterli olamadığını söylemek durumundayız. Japonya, Almanya, Çin ve Fransa gibi sanayileşmiş ülkelerde artık üretimin kalitesi ve hızı, üretimin olması kadar büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple insan gücünün ve veriminin çok üzerinde sanayi odaklı çalışmalarında kaliteli ve hızlı endüstrileşme için yeni sistemler büyük bir zaruret olmuşlardır. Kendi kendine çalışabilen ve insan veriminin üzerinde iş kapasitesi yüksek akıllı robotlar yakın bir zamanda Türk mühendisliği anlamında da büyük bir pazar alanı yaratmıştır. Hatta bu teknolojiler ülkemizde daha şimdiden seri üretime geçmektedirler. Umuyoruz ki yakın bir gelecekte endüstri 4.0 ülkemiz içinde büyük bir sahaya yayılacak. Bizler son zamanlarda Türkiye için de büyük bir gelişim sağlayacağına inandığımız sanayi odaklı yerli teknolojiler çıkarma adına çalışan, bu yolda gücümüzü azmimiz ve zekamızdan alan Türk mühendisleriyiz..

 

DİĞER AR-GE TAKIMLARIMIZ